Treningi

Koniński Klub Szermierczy

Treningi

Naszym celem jest zintegrowanie osób pragnących uprawiać szermierkę oraz tworzenie dogodnych warunków dla uzyskania najwyższych wyników w sporcie przez członków naszego Klubu. Zadania te pragniemy realizować poprzez treningi i obozy sportowe w okresie ferii zimowych i wakacji oraz uczestnictwo w zawodach szermierczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Nasz klub specjalizuję się w szkoleniu w szabli dziewcząt i chłopców, która to broń jest koronną bronią i przysporzyła nam najwięcej sukcesów.

Podkreślamy, że Klub posiada specjalistyczną salę szermierczą oraz odpowiednią kadrę trenerską i instruktorską z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. Klub zapewnia także sprzęt do ćwiczeń.

Wszelkie informacje dotyczące działalności klubu można uzyskać w sekretariacie pod nr telefonu (063) 245-44-52 w godzinach od poniedziałku – do piątku w godz. 8.00 – 13.00.

Dodatkowe zajęcia z szermierki (szkoły podstawowe) w roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

– poniedziałki, środy piątki – klasy V, VI, VII i VIII w godzinach 16.00 – 17.30

– wtorki i czwartki – klasy I, II, III i IV w godzinach 16.00 – 17.30

Treningi odbywać się będą na hali szermierczej Konińskiego Klubu Szermierczego, ul. Dworcowa 2A w Koninie. Na sali obowiązuje strój gimnastyczny.

Osoby wstępujące do klubu zobowiązane są do wypełnienia i podpisania deklaracji członkowskiej. Osoby niepełnoletnie przystępują do klubu za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego.

Klub pobiera roczną składkę członkowską (rok kalendarzowy 2024) w kwocie: 200 zł (rocznik 2008, 2007, 2006 i starsi) i 250 zł (rocznik 2009, 2010, 2011 i młodsi).

Zawodnicy zobowiązani są także do pokrycia kosztów wykupu rocznych licencji zawodniczych Polskiego Związku Szermierczego (rok kalendarzowy 2024) w kwocie 60 zł (w celu nadania licencji lub jej przedłużenia, każdy zawodnik musi aktywować konto w systemie Sorgia Polskiego Związku Szermierczego).

Koszt wykupu licencji międzynarodowych w sezonie 2023/2024 (licencje ważne od września do sierpnia):

– licencja FIE: 130,00 zł

– licencja EFC: 130,00 zł.

Dodatkowe dokumenty do licencji FIE: formularz GDPR (dot.przetwarzania danych osobowych) – druk dostępny na stronie PZSz. Skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pzszerm@pzszerm.pl. Brak zastosowania się do prośby FIE uniemożliwi wykupienie licencji na kolejny sezon.

Klub ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 4, Szkołą Podstawową nr 6 oraz Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Kadra trenerska i instruktorska Konińskiego Klubu Szermierczego:

  1. Tadeusz Piguła
  2. Tomasz Piguła
  3. Arkadiusz Roszak
  4. Dariusz Nowinowski
  5. Katarzyna Piguła-Radoch
  6. Tomasz Wiśniewski
  7. Tomczak Maciej
  8. Tomasz Tylkowski
  9. Łukasz Gal
  10. Arkadiusz Nowinowski

Szkolenie dzieci i młodzieży finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Realizacja zadania "Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce" jest współfinansowana przez Miasto Konin