Historia klubu

Koniński Klub Szermierczy

Historia Konińskiego Klubu Szermierczego

Za początek powstania szermierki w Koninie uważa się marzec 1966 roku. Wtedy to w Szkole Podstawowej Nr 6 powstała sekcja szermierki założona i prowadzona przez trenera Zenona Ryszewskiego, a finansowana przez Komitet Rodzicielski tejże szkoły. Celem sekcji, która w tym czasie skupiała około 120 uczniów, była popularyzacja i rozwój sportu szermierczego, czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników, działaczy oraz organizowanie zawodów i imprez w szermierce. 1 maja 1968 r. sekcję przejął MKS „Zagłębie” w Koninie. Finansowany przez rozwijające się konińskie zakłady pracy, dawał możliwość szerszej działalności sportowej.

Po zniesieniu stanu wojennego w lipcu 1983, w złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej klubu, obowiązki kierownicze zaczęła pełnić Edyta Ryszewska (wcześniej funkcje kierownicze pełnili: Leonard Rogacki, Wojciech Sucholaski, Tadeusz Macudziński i Jan Małecki). W listopadzie 1985 r. poprawiły się warunki – sekcja otrzymała na treningi dodatkową salkę szermierczą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W pierwszych latach zawodnicy szkoleni byli we florecie, szpadzie i szabli. Wkrótce jednak sekcja zaczęła specjalizować się w szabli. Szermierze coraz częściej myśleli też o utworzeniu własnego klubu.

KKSZ

Pierwszym prezesem wybrano entuzjastę sportu Ireneusza Mączkę, wojewodę konińskiego, wiceprezesem ds. sportowych – Grzegorza Gościńskiego, wicewojewodę konińskiego, a wiceprezesem ds. organizacyjnych – Pawła Oshnsorge. Funkcję sekretarza powierzono Zenonowi Hermanowi, skarbnikiem został Zdzisław Siwik, urzędującym kierownikiem Klubu – Edyta Ryszewska. Do zarządu weszli ponadto Izabela Sobczak, Barbara Szeflińska, Włodzimierz Słowiński. Komisję Rewizyjną tworzyli Wacław Świecki – przewodniczący oraz Edward Szymański i Stanisław Cieślak – nauczyciel wychowania fizycznego i wieloletni wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego TKKF. Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Hanna Czarnecka, a członkami – Elżbieta Piguła i Paweł Pluciński.

8 czerwca 1992 r. podczas nadzwyczajnego Zjazdu Klubu, zmieniono nazwę na KKSz – „Unikon”.

W 1993 roku zainaugurowano turniej ogólnopolski w kategorii seniorów, Był to Memoriał im. Zenona Ryszewskiego, długoletniego trenera konińskich i polskich szablistów. Memoriałowi temu od 1995 r. nadano rangę Pucharu Polski.

W listopadzie 1996 r. odstąpiono od drugiego członu nazwy klubu.

Od grudnia 1997 r. ruszyła budowa Pawilonu Sportowo-Szermierczego, zaprojektowanego przez architekta Jacka Wojciechowskiego. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce w maju 1999 roku.

W 2016 roku klub obchodził jubileusz z okazji 50-lecia konińskiej szermierki.

KKSZ

Bądźmy w kontakcie