Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu – 07.11.2023 godz. 17.30 – przypomnienie

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Konińskiego Klubu Szermierczego
zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Konińskiego Klubu Szermierczego, które odbędzie się
07.11.2023 roku (wtorek) o godzinie 17.30
w Ośrodku Szermierczym w Koninie, ul. Dworcowa 2A.
Zgodnie z § 24 statutu w Walnym Zebraniu z głosem decydującym
mogą brać udział członkowie klubu po ukończeniu 16-tego roku życia.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest