Orzeczenie lekarskie dla zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym

KOMUNIKAT ZE STRONY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich orzeczenie zawodnikom do 23r.ż. ma prawo wystawić:

  • lekarz medycyny sportowej,
  • lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Zawodnikom powyżej 23r.ż. orzeczenie może wystawić wyłącznie lekarz medycyny sportowej.

Oznacza to, że wgrywane do systemu SORGA orzeczenia wystawione przez lekarzy niespełniających określonych rozporządzeniem wymagań, będą odrzucane.

Pod poniższym linkiem znajduje się pełna treść rozporządzenia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000812/O/D20200812.pdf

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest